Kompania

World Wide Traffic ofron Shipping për gjithë botën, shërbimet tona jane të shpejta, efektive dhe arrin gjithmone në kohe. Ne kemi njohuri për rëndesijen e shipping drejtë në kohe, dhe servisi është gjithmone në nivelin e lartë dhe kemi njohuri për shipping drejtë ne kohe.
Klienti/ blerësi duhet të mendoje vetem për porosien, të qera ne i trajtojm. Kemi shume vite me përvoje me Shipping, dhe kemi dituri/njohuri për të plotësuar nevojët dhe kërkesët e klientevë/ blërësit.

 

Klientet/ Blërësit të tonë jane gjithmone ne fokus.

- Ne shërbejm/ afrojm transport derë me derë në gjithë Evropen.
- Ne shërbejm/ afrojm transport detare në gjithë botën.
- Ne shërbejm/ afrojm transport ajrore në gjithë botën.

Gjith mallrat nga shtetat jo anetarë e BE´s (Bashkia Evropian) duhet të deklarohet taksë doganorë, Në natyrist ju ofrojm keto shërbim pa maren parasysh a do të transportohen mallrat mes tokësore, ajrore ose detare.

Opening hours: 08.30-16.30
24 hours phoneservice
CVR/Vat no: DK-34586373

Islevdalvej 214
DK-2610 Rødovre
Denmark