Skip to main content

Transport Tokësore

Ne ofrojmë zgijdhje të ndryshme kamionët cisternë të ghithë Evropën.

 

  • Transporti Full Load
  • Ngarkesa Pjesa, Transport paletë
  • Transport Temperatura rregulluara -/+ dg C    
  • Transport Contenera ne Chassis ose Sideloader 

Gjatësia e nje kamion mund differanciate nga  6 edhe 9 metra edhe ëste e lidur 

Trailers kanë gjatësi nga 11 në 13,6 metra

LDM = metra ngarkim

Një meter ngarkim = një meter mallash në gjerësia e kamionit/trailes në qëndrimin e ngarkuar (Gjatësia x Gjerësia ndarë me 2,4)

Për Shembull: EUR Pallet = 120 x 80 ndarë me 2,4 = 0,4 LDM

Një trailer of më 13,6 metra estë në gjendje për të mbusuar 34 palleta. 34 x 0,4 = 13,6 meters.

Nëse ështe një paletë industrial me le të thonë qëllimet 120 x 100 athere ldm ëstë 0,5 LDM

PPL (hapësirë paletë) = ëstë 1 EUR pallet (120 x 80) ku ju nuk jeni në gjendje të mbush ndonjë ngarkesë tjetër në krye të paletë për shembull. Makina, Machines etc.

Evropa : 1 LDM = 1850 kg 1 PPL = 740 kg

Danimark : 1 LDM = 1500 kg 1 PPL = 600 kg